Hayat sigortası, yaşamda karşılaşabileceğiniz risklere karşı size ve ailenize parasal teminat verir.Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatıdır ve vefatınız halinde sigortada açıkladığınız aile bireylerinin parasal teminat altına alınmasını sağlar.Yaşamsal risklerinizi