TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada, reel sektör firmalarının krediye erişimde zorluk yaşadığını belirterek, KOBİ’lere destek verilmesi ve uygun finansman imkanlarının sağlanması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca vergi sistemini yeniden tasarlamak, işgücü piyasasını düzenlemek, yatırım izin süreçlerini kolaylaştırmak ve yeni bir sanayi havzası planlamak gibi konuları da dile getirdi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ile bir araya gelerek Türkiye ve Norveç arasındaki ekonomik iş birliği ve ticaret ilişkilerini güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı. İki ülke arasında yeşil enerji, denizcilik, teknoloji ve tarım alanlarında iş birliği yapılması hedeflenirken, bir ekonomik ve ticaret komisyonu kurulması da planlandı. Her iki taraf da ihracat ve ithalatın artırılmasının önemini vurgulayarak iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

EY’ın ideallerini gerçekleştirmek ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen kadın girişimcileri desteklediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular devam ediyor. Türkiye’de yedinci yılına giren programa başvurular, 15 Ağustos 2023’e kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile işbirliği yaparak bu yıl 1100 üniversite öğrencisine staj imkanı sunacak. İGA, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda eğitimlerle adayların kariyer gelişimine öncülük ediyor. Staj programı sayesinde genç iş gücü potansiyeli daha mezun olmadan kuruma kazandırılıyor.

Gelişmiş ekonomilerin, 2021 sonu itibarıyla faiz artırımlarına giderken Türkiye’nin faizleri düşürdüğünü anımsatan Sönmez, bunun iş dünyası için 4 temel sorundan biri olduğuna dikkat çekti. Sönmez, ekonomideki diğer sorunları ise şöyle sıraladı…