Likidite durumunun analizinde kullanılan oranlardan biridir. İşletmenin sahip olduğu dönen varlıkların toplamı ile vadesi 1 yıldan az olan ödenmesi gereken borçlarına oranı demektir.Önemli bir likidite kaynağı olan kısa vadeli borçların