Cari Oran Nedir? Ne Anlama Gelir?

Yazan:

Likidite durumunun analizinde kullanılan oranlardan biridir. İşletmenin sahip olduğu dönen varlıkların toplamı ile vadesi 1 yıldan az olan ödenmesi gereken borçlarına oranı demektir.Önemli bir likidite kaynağı olan kısa vadeli borçların ödenme performansını analiz edebilmek için kullanılır.

Bilançonun dönen varlıklarını oluşturan hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar brüt sermayedir. İşletme sermayesinin yeterli olup olmayacağını gösteren orandır. Brüt yerine net sermaye ile beraber değerlendirildiğinde, daha doğru analiz yapmaya olanak sağlar. Bir işletmenin net sermayesini kısa vadedeki nakit ihtiyacını sayısal olarak gösterir, cari oran ise bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağını ölçer.

Ödeme gücünün arttığını ve azaldığını cari oran ile anlayabiliriz. Ödeme gücünün artması, cari oranın yükselmesi demektir.

Cari oran: Dönen varlıklar ÷ Kısa Vadeli Borçlar, şeklinde hesaplanır.

Elde Edeceğimiz Cari Oran Ne İfade Eder?

Cari oran 1,5-2 bandında oluyorsa, bu durum şirket için yeterli olabilir. İkiye yaklaştıkça şirketin nakit akışı daha iyi anlamına gelir. Bu oran 1’in altında ise, şirketin likidite ve nakit sorunu yaşadığı anlamına gelir.

Cari oranın değer aralığını daha iyi anlatmak gerekirse, cari oran 2,30 olan bir şirketin, 100.000 TL’lik borcuna karşılık kasasında 230.000 TL’si olduğu anlamına gelir yani şirketin nakit probleminin olmadığı kanısına dayanır.

Tam tersi olacak olursa, cari oranı 1’in altında 0,85 olan bir şirketin her 100.000 TL’lik borç için kasada 85.000 TL olduğu anlamına gelir ve kısa vadede şirketin bir nakit çıkmazına gireceğinin göstergesi olur.

Cari Oran Hesaplaması

Örnek olarak, şirkete kredi verecek olan bankanın ilk bakacağı yer cari orandır. Normalin altında ise şirkete kredi verilemeyebilir. Firmanın cari oranı 2, aktif toplamı 20.000 TL, duran varlıkları toplamı 6.000 ise kısa vadeli borçları ne kadardır? Aktiflerden duran varlıklar (İşletmenin iştirakleri ile ilgili ortaklık payları bir yıldan kısa süre içinde nakde çevrilmeyen menkul kıymetlerdir) çıkarıldığı zaman dönen varlık toplamı bulunur.

Dönen varlık= 20.000-6.000= 14.000

2 = 14.000 / x

X = 7000 TL, Kısa vadeli borçlar 7000’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir