Ekonomi, alım ve satımı ilgilendiren ve piyasada kazanç ve gideri oluşturan ilişkilerin tümüdür. Kelime dilimize Yunanca kaynaklardan “ev geçindirmek”, “ev idaresi” anlamlarında girmiştir. Ekonomi hakkında sayısız bilgiler ve tanımlamalar yapılsa