Ekonomi Nedir?

Yazan:

Ekonomi, alım ve satımı ilgilendiren ve piyasada kazanç ve gideri oluşturan ilişkilerin tümüdür. Kelime dilimize Yunanca kaynaklardan “ev geçindirmek”, “ev idaresi” anlamlarında girmiştir. Ekonomi hakkında sayısız bilgiler ve tanımlamalar yapılsa da herkese göre bir ekonomi tanımı, her tüketici ve üreticinin ekonomiyi anladığı bir şekli vardır. Diğer bilinen bir anlamıyla ekonomi, tutumluluk ve israftan kaçınmak manasında kullanılmaktadır.

Ekonomi piyasada kazanmak ve kaybetmek üzere kurulmuş bir sistemdir. Ekonomik çarklara dâhil olan üretici ve tüketici takas araçlarını kullanır. Bunlardan günümüzde para denen meta yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu bilim adamı daha az para harcayarak sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışmak şeklinde ekonomiyi ele almışlardır. Ekonomi nedir? Sorularının en makul karşılığı, ihtiyaçları elde etmek için arz ve talep doğrultusunda piyasaya dâhil olmaktır. Hem ihtiyaç hem kazanç bakımından ekonomi üretimi çağrıştırıyor. Ekonomiyi üretimden ve tüketimden ayrı tutmak imkânsızdır.

Ekonominin nedir? Derken, çok kapsamlı bir tanım yapamıyoruz. Ev ekonomisinden, küresel ekonomiye kadar bir bilim dalı olarak ele alınan ekonomi, tam anlamıyla açıklanamamaktadır. Yakın gelecekte kaynakların tükenmesi ile ekonomi gerçekten iktisat manasında ve kendine yetmek manasında yaşanmaya başlanacaktır. Çevresel sistemlerin değer kazanacağı, yer altı ve yer üstü kaynaklarının hızla tükeneceği bir döngü içerisine girmek üzereyiz. Bu olumsuz senaryo ile karşılaştığımızda yer altı ve yer üstü su kaynaklarının, akarsu ve denizlerin hatta okyanus sularının kazanacağı önemi tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktur.

Türkiye şartlarındaki ekonomi, bizim için en önemli olan kısımdır. Ekonomi nedir? Sorularına, az kazanıp fazla şey elde etmeyi ve daha insanca bir hayat sürmek şeklinde yanıt verebiliriz. Döviz kurlarının hızla yükseldiği ve Türk parasının mutlak değer kaybettiği son birkaç yılda ülkemiz fakirleşmiştir. Vatandaşımızın alım gücü düşmüştür. Üretmeyen ve vergilerle ayakta durmaya çalışan devlet her geçen gün vatandaşı daha da tüketmeye devam etmekte. Ekonomi vatandaş açısından, Kazandıklarıyla ay sonunu çıkarabilmek anlamındadır. Kim ve hangi bilim adamı ekonomiyi tanımlarsa tanımlasın bitmez tükenme ihtiyaçlara sahip insanoğlu için her zaman ekonominin anlamı değişecektir. Bizim için ekonomi nedir? Sorularının en önemli yanıtı nasıl geçinebileceğimizi çözmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir