Bir erken ödeme cezası, ipoteğin belli bir süre içinde ödenmesi veya ödenmemesi halinde bir cezanın değerlendirileceğini belirten bir ipotek sözleşmesinde yer alan bir maddedir. Ceza, kalan mortgage dengesinin yüzdesine veya