Erken Ödeme Cezası Nedir?

Yazan:

Bir erken ödeme cezası, ipoteğin belli bir süre içinde ödenmesi veya ödenmemesi halinde bir cezanın değerlendirileceğini belirten bir ipotek sözleşmesinde yer alan bir maddedir. Ceza, kalan mortgage dengesinin yüzdesine veya belirli bir ayın faiz oranına dayanır.

Hem bir ev satışı hem de yeniden finansman işlemi için uygulanan bir erken ödeme cezasına “sert” erken ödeme cezası denir. Yalnızca yeniden finanse edilmek için uygulanan bir erken ödeme cezasına “yumuşak” erken ödeme cezası denir.

Erken Ödeme Cezaları

Erken ödeme riskini telafi etmek için borç verenler tarafından ipotek sözleşmelerine yazılır. Bir borçlunun bir alt faizli ipoteği yeniden finanse etme zorunluluğu yüksek olduğundan, birçok alt anapara ipoteği erken ödeme cezalarını içerir. Borç verenlerin zaman içinde ödenen faizli mali zarara karşı korunması için ipotek sözleşmelerinde erken ödeme cezaları bulunmaktadır. Bu tür cezalar ipotek işlemlerinde daha az sıklıkta görülür, ancak bazı durumlarda hala kullanılmaktadır.

Borçlunun borç veren için bir risk teşkil etmesi durumunda, ipoteğe son verdikten sonra ilk iki ile beş yıl içinde erken satışa veya ev satışına karşı korunmak için ipoteğe erken ödeme cezası uygulanabilir. Alternatif Olarak bir ipotek ortalama faiz oranından daha düşük bir oranla ilan edildiğinde, bir miktar kar elde etmek için erken ödeme cezaları eklenir. İpotek borç verenler, yeni bir ipotek kapatma tarihinde erken ödeme cezalarını açıklamak zorundadırlar.

Uygulamada Erken Ödeme Cezaları

Erken ödeme cezaları borç verenler arasında büyük ölçüde farklılık gösterir, bu nedenle borçluların kapanmadan önce erken ödeme belgesinin sorulması ve tam olarak anlaşılması konusunda titiz davranmaları gerekir. Erken ödeme cezaları sabit bir meblağ olarak veya kalan mortgage dengesinin yüzdesi olarak belirlenebilir ve ipoteğin yerinde olduğu sürenin uzunluğuna göre kayan bir ölçekte değerlendirilebilir.

Bazı kredi çekenler, ilk iki yıl içinde konutun yenilenmesi veya satışı tamamlandığında ceza alırken, diğerleri ilk beş yıl içinde bakiye ödendiğinde ücret alırlar. Örneğin, iki yıllık mortgage kredisini, % bir erken ödeme cezasına sahip olan 250,000 dolarlık bir bakiye ile yeniden finanse etmeye karar veren bir ev sahibi, ipoteği erken ödemek için 10,000 dolar ödeyecek. Borçlular, bir konut kredisini yeniden finanse etme veya ev satma maliyetlerini önemli ölçüde artıra bildiklerinden borç verenlerin erken ödeme cezalarının özelliklerini bilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir