Sigorta poliçesi, sigorta hamili ve aracı kurum veya sigorta şirketinin borçlarının ve haklarının yer aldığı sigorta yapan şirket tarafından onaylanarak sigorta hamiline verilen, sigorta sözleşmesi olan resmi evraktır. Sigorta poliçesi,