Sigorta Poliçesi Nedir?

Yazan:

Sigorta poliçesi, sigorta hamili ve aracı kurum veya sigorta şirketinin borçlarının ve haklarının yer aldığı sigorta yapan şirket tarafından onaylanarak sigorta hamiline verilen, sigorta sözleşmesi olan resmi evraktır.

Sigorta poliçesi, sigorta şirketinin alacağının sigorta hamilinin de haklarının yer aldığı bir belge olması sebebiyle önemlidir. Bu bilgiler yanı sıra sigorta sahibini belirten bilgiler, sigorta kapsamı ve yararlı bilgilere de yer verilir.

Sigorta kapsamı ne olursa olsun ister kasko ister sağlık ister bireysel emeklilik, sigorta poliçesi “Özel Şartları” ve “Genel Şartları” ile birlikte sigorta teminatlarını da içerir.

​​​​Sigorta için istenen genel şartları tüm sigorta şirketleri tarafından kabul görür ve farklılık göstermez. Sigorta şirketleri birden fazla sigorta poliçesi ile de hizmet verebilmektedir.

Sigorta Poliçesi Nasıl Oluşturulur?

Sigorta poliçesi oluşturulurken, sigorta hamilinin yükümlülükleri, aracı şirket ya da sigorta şirketinin sorumlulukları ve sigorta teminatları eksiksiz ve tam olarak sigorta hamiline verilmesi gereklidir. Sigorta poliçesi, aracı kuruluşlar ya da sigorta şirketleri tarafından oluşturabilir. Sigorta poliçesinde sigorta hamilinin bilgilerinin yer alması sigortadan yararlanmak istediğiniz önemli bir faktördür. Sigorta poliçesi bir kişi ya da kurum üzerine oluşturulabilir, bir poliçeden istisnai durumlar olmadığı sürece birden fazla kişi ya da kurum üzerine oluşturulamaz.

Sigorta poliçesi sigorta kapsamına göre aylık veya yıllık olarak oluşturulabilir. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak otomatik yenileme şeklinde oluşturularak sürekliliği de sağlanabilir. Müşteri isteğine bağlı olarak sigorta poliçesinde bulunan haklarından belli bir süre sonra cayma hakkına sahiptir. Sigorta poliçesi oluşturulurken iptal ve cayma haklarınızın hangi durumlarda geçerli olacağı bilgisine dikkat ederek kullanılması mağduriyet yaşamamanıza neden olur.

Sigorta Poliçesi Niçin Gereklidir?

Sigorta poliçesinde, sigorta teminatlarını ve borç bilgisini görüntüleyebilir, ihtiyaç duyulduğunda ve sigorta teminatları yerine getirilmesi durumda sigortadan faydalanılabilir. Sigorta poliçesi, resmi evrakla olmak birlikte sigorta hamilinin haklarını da koruyan bir belge olarak da belirtilebilir. Sigorta poliçesi ile alacak bilgileri yanı sıra poliçe üzerinde bulunan hakları da görüntüleyebilir, Sigorta poliçesi içerisinde bulunan genel şartları yer getirmeniz durumunda sigortadan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir