2020 yılında hangi vergiler hangi değişiklikleri getirecek?

Yazan:

Dijital hizmet vergisi, gelir vergisi kanunundaki son düzenlemeler, binek otomobillerin giderine kısıtlama getirilmesi, konaklama vergisi ve diğerleri… 2020 yılına girmeden Resmi Gazete’de yayınlanan güncel mevzuat değişikliklerini, Özmen Mali Müşavirlik bir e-kitapçıkta düzenledi.

Dijital hizmet vergisinden, konaklama vergisine, değerli konut vergisinden sporcuların ücretlerine kadar bir çok konuda yenilik ve değişiklikler getiren tam anlamıyla torba kanun tanımını sonuna kadar hak eden  resmi gazetede 7.12.2019 Tarihinde yayımlandı. Özmen Mali müşavirlik, bu konudaki tüm düzenleme ve yürürlük tarihlerini bir e-kitapçıkta bir araya getirdi.

 

Dijital hizmet vergisi

Kanunun 1 ile 7’nci maddeleri ile Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar, vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmektedir.

 

Söz konusu düzenlemeye göre, dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından

Türkiye’de sunulan aracılık da dahil olmak üzere dijital hizmetlerden elde edilen hasılata

Yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi uygulanacaktır.

 

Konaklama vergisi nasıl işleyecek?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir.

 

Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikler

Gelir vergisi tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili Kanunun 17’inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve yüzde 40 oranı eklenmiştir. Buna göre mevcut tarifenin ilk dört dilimi suretiyle 500 bin TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500 bin TL ve üzeri gelir elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...  İzmir elektrik tüketiminde 2. kurulu güçte 1. sırada

 

Hangi harcamalar gelir vergisinden istisna ediliyor?

Uzman Mali Müşavir Evren Özmen, “Bu Kanunun 15’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (500 Bin TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkan sağlanmıştır” açıklamasını yaparken, bilgilendirici diğer noktaları yayınladığı e-kitapçıkta paylaşıyor.

 

Binek otomobillerin giderine kısıtlama

Kanunun 13’üncü ve 14’üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı ve 68’inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Kitapçıkta yer alan diğer önemli konu ise, bu başlık altında, yapılan düzenlemeyle, çalışanlara, toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri haricinde; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilecek olan 10 TL’ye kadar taşıma bedeli de gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kanuna göre diğer detaylı düzenlemeler için  bilgilerden yararlanılabilir.

7 Aralık 2019’da yürürlüğe giren Kambiyo İşlemlerinde BSMB Oranının Artırılması’yla ilgili Kanunun 8’inci maddesi, Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 

Değerli konut vergisi

Bu Kanununun 30’uncu ve 37’inci maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42’nci ve 49’uncu maddelerle, “Değer Konut Vergisi” ihdas edilmiştir. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3),
  • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6),
  • 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilecektir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...  3,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

7 Aralık 2019’da yürürlüğe giren Kanunla, her yıl hesaplanacak olan vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar ödenecektir

 

Bahsi geçen tüm bilgiler Evren Özmen tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Kanunların derlenmesi ile oluşturulmuştur ve farklı mecralarda kullanılırken kaynak gösterilmesi rica edilir. Kitapçığın tamamına erişmek için  tıklayın.

 

Kemal – Evren Özmen Mali Müşavirlik Hakkında:

40 yılı aşkın sektör deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen kooperatif ve firmalarına yönetim ve mali danışmanlık hizmeti sunan Kemal-Evren Özmen Mali Müşavirlik, bugün uzman ekip kadrosu ile 250’yi aşkın şirkete ve kooperatife mali ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir