Finansal okuryazarlık için önemli güç birliği

Yazan:

DenizBank, Türkiye’nin geleceğine hizmet etme vizyonu kapsamında, Foder tarafından, gençlerin paralarını yöneterek ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi hedefiyle tasarlanan Parayön projesi kapsamında, bankacılık sektörüne dair eğitimlerin de verildiği Parametre modülü ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştı.

Lise ve üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi vermek üzere Şubat 2018’de başlayan ve geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanan proje kapsamında gençler, günlük hayatlarında kolayca kullanabilecekleri, birikim, tasarruf, yatırım, bütçe oluşturma ve bankaların işleyişi gibi konularda eğitim aldılar.

 

Öğrencilere eğitime başlamadan önce yapılan ön test ile sürecin sonunda yapılan değerlendirme testinin karşılaştırması, finansal okuryazarlık konusundaki farkındalığın yüzde 50’ye yakın bir oranda arttığını ortaya koydu.

 

Finansal faaliyetlerinin yanısıra, Türkiye’nin ihtiyaç haritası doğrultusunda önemli sosyal sorumluluk faaliyetlerine de imza atan DenizBank’ın desteği ile Foder tarafından; Türkiye’nin yarınları olan gençlerin finansal ihtiyaçlarını yöneterek, geleceklerini daha bilinçli şekilde planlamaları hedefiyle hayata geçirilen Parayön projesi başarıyla tamamlandı.

 

Foder tarafından, JP Morgan Vakfı desteğiyle, İngiltere kökenli sosyal girişim ve sivil toplum örgütü MyBnk’ten Türkiye’ye uyarlanan projenin Parametre eğitim modülünde, 2018 akademik yılında DenizBank desteği ile 16-25 yaş grubundaki 10 bin gence ulaşıldı.

 

Öğrenciler bankacılık sektörüyle tanıştı

 

2015-2016 eğitim dönemi ve Mayıs 2018 tarihleri arasında lise ve üniversite öğrencilerine 3 ayrı modülde eğitimlerin verildiği proje kapsamında, lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Paragram’ eğitim modülü ile öğrencilerin birikim, tasarruf, yatırım, bütçe ve doğru harcama gibi temel finansal kavramlarla tanışması; lise 11. ve 12. sınıf ile üniversite hazırlık ve 1.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Parametre’ eğitim modülünde ise yatırım, bütçe oluşturma ve bankaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Son modül olan ‘Parayol’ eğitim programında ise ıslah evi ve yetiştirme yurdundaki çocukların temel finansal kavramları öğrenmelerini teşvik ederek, gündelik hayatın parçası olduklarını hissettirmek üzere çalışmalar gerçekleştirildi.

 

Bankaların işleyişi, bankacılık sistemlerinin türleri gibi bilgilerle beraber, yatırım araçları, riskler, BES, borçlanma gibi konularda detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı Parametre modülü kapsamında 10 bin öğrenciye ulaşılarak, gündelik hayatlarında kullanılabilecekleri finansal temel bilgiler kazandırıldı.

 

Eğitimin başlamasından önce öğrencilerin mevcut durumlarını tespit etmek için yapılan ön test ile modüllerin sonunda yapılan değerlendirme testinin karşılaştırmalı sonuçları, gençler nezdinde finansal okuryazarlık konusundaki farkındalığın yüzde 50’ye yakın bir oranda artarak kayda değer bir bilinç oluştuğunu ortaya koydu.

 

“Gençlerimize yatırım ülkemize yatırım”

 

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kuruluş tarihlerinden itibaren tek tek bireylerden başlayarak, büyük resimde ülke geleceği için çalıştıklarını ve genç nesillerin finansal okuryazarlık bilincini artırmanın, ülke ekonomisine yaptığı etki ile bu bağlamda büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi; “Günümüzde ekonomik büyüme ve istikrarın en önemli yapıtaşlarından biri, kuşkusuz tabandan yayılan bir finansal bilinç ve tasarruf alışkanlığı. Parasını yönetebilen, gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde durarak ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor.Dolayısıyla finansal anlamda okuryazar bir nesil yetişmesi için hepimizin elini taşın altına koyması, hayata henüz atılan gençlere bu açıdan temas etmesi gerekiyor. Biz de DenizBank olarak, Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede bu bilinci öğrencilik yıllarından yeşertmeyi görev bildik ve Türkiye’nin finansal okuryazarlık seviyesini hak ettiği düzeye taşımayı misyon edinen FODER ile bu konuda güçlerimizi birleştirdik. Başarıyla tamamladığımız eğitimlerimiz ile gençlerimizin hayatından başlayarak ailelerine ve büyük resimde ekonomimize olumlu yönde etkiler göreceğimize yürekten inanıyoruz. Toplumsal faydaya yönelik atılan her adımın geride mutlaka iz bırakacağı, gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

 

“Genç yaşta başlayan finansal okuryazarlık bilinci domino etkisi yapıyor”

 

FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen yaptığı açıklamada “Finansal okuryazarlık bilinci, bireyden başlamak üzere topluma yayılan ve oradan da ülke ekonomisine katkıda bulunan bir domino etkisi yaratıyor. Finansal okuryazarlık, ülkemiz için son derece yeni bir kavram. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu kavram aslında çok daha önemli bir yer teşkil ediyor. OECD rakamlarına göre Türkiye, finansal okuryazarlık bilinci konusunda oldukça alt sıralarda yer alıyor. Yeterli finansal altyapıya ve bilince sahip olamamak ülke ekonomisinin sürdürülebilir olmasının önünde bir engel. Finansal okuryazarlığın artmasıyla birey, aile ve dolayısıyla ülke ekonomisi, sağlam temeller üzerine kurulacak, toplum beklenmedik ekonomik koşullardan en az zararla kurtulmanın yollarını bulabilecek” dedi.

 

Denizmen ayrıca, “Organize edilen eğitim oturumlarının başka bir özelliği de sosyal sorumluluk ve finansal okuryazarlık eğitimlerinin bütünleşik bir şekilde sağlanmasıdır. Bu bir eğitim projesi olmakla birlikte sosyal sorumluluk yönüne de sahiptir. Gençlere ulaşabilmek, onlarla diyalog kurabilmek ve gelecek için yatırım yapmalarına yardımcı olabilmek bizim için özellikle önemli ve anlamlı” diye konuştu.

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Hakkında*

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda finansal bilincin artırılması için ekosistemin oluşturulmasına destek olma misyonu ile kurulmuştur. FODER’in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır.

 

Finansal okuryazarlığın toplumda yaygınlaşması adına gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu çalışmalara Haziran 2014’te Türkiye de eklenmiştir. Bu kapsamda Başbakanlık tarafından Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması başlığı altında bir strateji yayınlanmış ve FODER’e de önemli

görevler verilmiştir. FODER aralarında banka ve finansal kuruluş, holding ve reel sektör temsilcisi kuruluşları ile üniversitelerin yer aldığı; 47 kurumsal, 58 bireysel üye ve 500 gönüllüsü ile “Finansal Okuryazar Bir Türkiye” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir