Trafik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazan:

Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, kara yollarında seyreden motorlu araçların herhangi bir sebeple bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir malın zarara uğramasına neden olması halinde; olaya sebep olan kişinin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılayabilmesini sağlayan sorumluluk sigortasıdır.

Zorunlu bir sigorta olan mali sorumluluk sigortası mutlaka yaptırılmalıdır. Trafik sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Sigorta sadece karşı tarafın hasarlarını kapsar. Her sene yenilenmesi gerekir.

Trafik Sigortanın Kapsamı Nedir?

Trafik sigortası, motorlu aracın seyri sırasında kazaya sebebiyet verene düşen hukuki sorumluluğu temin eder. Araca bağlı olan römork veya çekilen bir aracın verdiği hasarlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Fakat insan taşıyan römorklar belli bir ek sorumluluk poliçesi olması kaydıyla teminata dahil olabilir.

Kazada meydana gelen masraf ve ödemeler sigortacı tarafından karşılanır.

Trafik Sigortasının Coğrafi Sınırı Nedir?

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Teminatı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

– Araçların işletilme hali dışında sebep olacağı zararlar,

– Aracı işleten kişi tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

– Zarar gören kişilerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işleten kişiye karşı ileri sürülecek talepler,

– Manevi tazminat talepleri.

– İşleten kişinin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,

– Aracın yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,

– Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,

– Kanunda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve işletenin sorumlu olmadığı zararlar nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

a) Sigorta ettirenin sorumluluğu dahilindeki bir olayı sigortacıya bildirmek,

b) Sigortalı değilmiş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak,

c) Olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini, sonuçlarını, bilgi ve belgeleri sigortacının isteği üzerine gecikmeksizin vermek,

d) Herhangi bir dava ile karşılaştığında dava ile ilgili bilgi ve belgeleri sigortacıya vermek

e) Eğer başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Trafik Sigortası Ücretinin Ödenmesi Yöntemi Nasıldır?

Söz konusu sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Yapılan beyan eksik veya gerçeğe aykırı olması halinde ihbar tebliğ tarihini izleyen sekiz gün içinde prim farkı ödenmezse sözleşme feshedilmiş olur.

Böylelikle sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi kısa süre esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Sigorta Ettirenin İhbar ve Tebliği Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigorta Şirketinin İhbar ve Tebliği Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine aynı suretle yapılır.

Ayrıca taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgraf da taahhütlü mektup hükmündedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir