Turk İlaç, sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı

Yazan:

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizin 315.000.000,-(üçyüzonbeşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket sermayesinin %110 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ve tamamı iç kaynaklardan paylara ilişkin İhraç Primleri’den karşılanmak suretiyle 84.755.000,- (seksendörtmilyonyediyüzelllibeşbin) TL artırılarak, 77.050.000- (yetmişyedimilyonellibin) TL’den 161.805.000,- (yüzaltmışbirmilyonsekizyüzbeşbin) TL’sına çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında;

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,

(B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,

3. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6’ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir