Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir, Nasıl Alınır ?

Yazan:

Enerji kimlik belgesi, konutlarda karşımıza çıkan olası güçlüklere karşı yaptığımız ön hazırlıklardan sonra elektrik harcayan yani enerji harcayan eşyaların olduklarından daha az enerji ile çalışmasını sağlamak ve bu yöntemle enerjiden tasarruf etmek amacıyla yönetmeliklerce düzenlenen bir belgedir.

Konuyu daha netleştirmek istersek enerji kimlik belgesi sahip olduğumuz konutların ne derecede enerji tasarrufu yaptığını ve bu oranın hangi sayısal aralıklarda olduğunu gösteren belgedir. Bu belge ile konutumuzun enerji tasarruf sınıfını ve küresel gazların emisyon değerini ölçeriz. Herkesin bildiği gibi enerji tasarrufunu etkileyen olanaklar en çok kullanmış olduğumuz su, aydınlanma ihtiyaçları, ısıtma, soğutma yani yalıtım, havalandırma ve konut bakımı ve benzeri şeylerdir.

Bizlerin ilk yapması gereken öncelikli iş konutumuzun enerji sınıfını bilmek olmalıdır. Çünkü eğer konutumuzun enerji sınıfını bilirsek ona göre bütçe ayırabilir ve gerekli olan tüm önlemleri alabiliriz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ülkemizde enerjinin yaklaşık olarak % 35 i kadarını içinde yaşamış olduğumuz konutlarda kullanmaktayız ve bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu yüzden konutlardaki enerji tasarrufu küçümsenmeyecek kadar bütçemize fazla kazandırır. İşte enerji kimlik belgesi de tam olarak bunun için vardır. Çeşitli yöntemler kullanılarak başta ısı olmak üzere tüm enerji çeşitlerinin konutlardaki kaybı ölçülmekte, enerji kimlik belgelerine kaydedilmektedir. Sağlıklı nesiller gibi sağlıklı konutlar için de çaba göstermeliyiz. Bunun ilk şartı da enerji kimlik belgesini almaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Almak Gerekli Mi?

Giriş bölümünde bahsettiğim gibi konutlarımızda enerji tasarrufunu sağlayarak bütçemize katkıda bulunmak ve doğayı korumak istiyorsak bu belge gereklidir. Bu belge ile konutlarda kullanılan enerji orana en alt limite, yapılan tasarruf oranı en üst seviyeye çıkacaktır. Bu belge yasalarca zorunlu kılınarak ülkenin enerji harcama oranını alt seviyeye düşürmek ve ülkemizdeki birçok eski yapının yenilenmesine olanak ve zorunluluk sağlanmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı kanuna göre ülke bütçesinin arttırılması, enerji tasarrufu ağlanması, doğaya saygı neden ve sebepleriyle enerji kimlik belgesi tüm konut sahiplerine zorunlu kılınmıştır. Hatta 1 Ocak 2011 tarihinden sonra iskan ruhsatı almak isteyen konut sahiplerinin enerji kimlik belgesi göstermeleri zorunlu kılınmıştır. Aksi taktir de bu konuda işlem yapılmayacaktır. Yani enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirilerek yukarıda yer alan isteklerin hayata geçmesi planlanmıştır. Konutların enerji için yani enerji tasarrufu için bilir kişilerce denetlenmesi zorunluluk hali olmuştur. Yani konutların enerji kimlik belgesi olmaması yasalarca kabul edilmez. Ayrıca konut alım satımında da enerji kimlik belgesi olması zorunluluktur. Aksi halde konut sahipleri konu alamayacak ya da satamayacaktır. Bu konutlarda alınan enerji kimlik belgesi devlet tarafından otomatikman bilgisayar sistemleri tarafından kaydedilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesini Hangi Kurum ve Kişiler Verir?

Enerji kimlik belgesi bağlı olmuş bulunduğu bakanlıkça yetki verilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketlerince 2010 yılı ve 2011 yılı öncesi yapılmış konut sahiplerine ya da 2011 yılı öncesi yapılmış konut sahibi olacaklara verilir. Eski olmayan yani yeni yapılacak konutlar için enerji kimlik belgesini yine bakanlık tarafından izin ve yetki verilen kişi ve kurumlarca bu konu üzerine açılmış enerji odaları birliğinden alınmış, SMM belgesine sahip öğretim görevlisi veya uzman görevliler ve ya da içerisinde öğretim görevlisi ya da uzman görevliler barındıran hükmi kişiler tarafından konut sahiplerine bu belge düzenlenerek verilir.

2007 tarihinde 5627 sayılı Enerji kanununa göre ülkemiz de yani Türkiye Cumhuriyeti de enerji kimlik belgesi verme ve enerji kimlik belgesi düzenleme hizmetini vatandaşların vermektedir.

Yeni yapılacak binalar için de daha önce bahsettiğimiz gibi iskan ruhsatı almak gerekmektedir ve iskan ruhsatı için öncelikle enerji verimliliği belgesi alınmak zorundadır. Elbette onun öncesinde konutun enerji verimliliği testlerine tabi tutulup ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Konut bazı testlere tabi tutulurken bir yandan da diğer türlü incelemeler de yapılmaktadır. Bunlar konutun yapım yılı, yapımı sırasında kullanılan malzemenin kalitesi ve cinsi gibi çok önemli ve ciddi konuları içermektedir. Konut sahibi konutunu yaparken binanın soğuk ya da sıcak kalması için yalıtımını ses yalıtımını, zeminin uygunluğu, duvar tipini, iç cephe korumasın ve dış cephe korumasını ve bunların yalıtımını, çatısı varsa çatı tipini, döşemesini, pencere tipine ki PVC önerilir, ayrıca çift camdan, bunları göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Zor dahi olsa konut yapımı sırasında sonradan akla gelen enerji tasarrufu uygulaması yapılmalıdır. Bu konutunuzu satarken size pozitif bir yön kazandırmakla kalmayacak enerji kimlik belgesi alma işinizi de çok büyük bir hızla geliştirecek ya da kolaylaştıracaktır.

Enerji kimlik belgesini alırken uzmanın dediği harfiyen yapılmalı ve uyulmalıdır. Uzman konutunuz üzerinde gerekli tüm incelemeleri yapar ve buna istinaden rapor hazırlar. O da kendi üst kademesinde bulunan yetkililere hazırlamış olduğu raporu sunar. Onların ve kendi onayından geçtikten sonra ama tabi önce bilir kişi olarak kendi onayından geçmesi lazım gerekli evrak ve dosyalar hazırlanarak enerji kimlik belgesine çok dikkatli bir şekilde dönüştürerek konut sahibine ya da konut sahibi olacaklara görevli kişi ve kurumlarca elden veya posta yoluyla teslim edilir (genelde sağlıklı olanı enerji kimlik belgesinin (EKB) elden şahsen almaktır, hem de olası yanlışlar bu fırsat üzerinden düzeltilir.) .

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınacak?

Enerji kimlik belgesi almak isteyen vatandaşlar sahip olmuş oldukları konutları için İskan ve Bayındırlık Bakanlığının izin vermiş uzman görevliler yani yetkilendirilmiş uzman görevlilerince, bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı bulunduran şirketler tarafından düzenlenmekte ve verilmektedir. Enerji kimlik belgesi konusunda uzmanlaşmış şirketler tarafından sahip olmuş olduğunuz konutlar denetlenir ve konutunuz incelenir. Yukarıda da bahsettiğim gibi konutun yaşı, konutun yapıldığı malzemenin cinsi ve kalitesi, çatı ve benzeri gibi özellikleri
incelenir ve enerji verimliliği uygunsa pozitif yönlü eğer uygun değilse negatif yönlü olarak enerji kimlik belgesi düzenlenir. Konut enerji verimliliği için ayrıntılı incelenirken konutun her yerinde aynı testlere tabi tutulur. Konutun önünün, arkasının, sağının, solunun, üstünün, altının yani her yerinin aynı özellikte olması gerekmektedir. Konutun ön cephesi enerji verimliliği açısından A sınıfı olup da arka cephesi C sınıfı olursa olmaz. Enerji kimlik belgesinin konutun tümü için pozitif yönde olmalıdır. Yani konutun tamamı enerji verimliliği konusunda sınıfta n geçmelidir. Aksi takdire konut enerji kimlik belgesi için uygun görülmez.

Enerji Kimlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Enerji kimlik belgesinin de bir son kullanma tarihi gibi etkisiz kalacağı bir tarih vardır. Komut sahibi enerji kimlik belgesi aldıktan tam 10 yıl sonra enerji kimlik belgesini yenilemedir. Yenilemek için de yukarıdaki adımlar aynen tekrar uygulanacaktır. Bazı durumlarda ise enerji kimlik belgesi 1 yıl içerisinde bile değiştirilmeli ya da yenilenmelidir. Bu nedenle enerji kimlik belgesi almamış olanların konut üzerinde yapacakları değişiklikleri enerji kimlik belgesini alamdan önce yapmaları önemle rica olunur. Ayrıca bazı durumlarda konut alım satımı yaparken de enerji kimlik belgesi yenileme işlemi istenmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir