Kalitenin Yönetilmesi Nasıl Olur?

Yazan:

Ürün ve hizmetlerin kalitesinin sağlanması birçok şirket için oldukça zorlu bir harekettir. Kalite planlama, kalite kontrol, güvence ve iyileştirmeler dahil olmak üzere kalite yönetiminin temel yapısını uygulamak başlangıç ​​noktasını oluşturur.

Çeşitli iş dünyası sektörleri, sağlık hizmetleri ve kozmetik endüstrilerindeki şirketler için kalite yönetimi kapsamlı bir görevdir. Bu nedenle kalite yönetiminin belgelendirme, danışmanlık ve destek gibi çeşitli aşamalarında Adl belgelendirme hizmetleri şirketinden destek alınmalıdır.

Kalite yönetim sistemi nedir?

Çok az sayıda sektör, iş dünyası ve tıbbi (medikal) cihaz endüstrilerinden daha fazla riske maruz kalmaktadır. Örneğin ISO 13485 tıbbi cihazlar kalite yönetim sisteminde medikal ürün güvenliğiyle ilgili problemler, yüksek çalışan maliyetleri ve yasal şartlar zorlaştırıcı nedenler olabilir.

Tıbbi cihaz üreticisi şirketler için bir ISO 13485 kalite yönetim sisteminin (KYS) amacı, ürünlerini veya hizmetlerin güvenli, tutarlı ve kaliteli bir şekilde ilgili taraflara sunabilmektir.

Bu süreçler, kaliteyle ilgili çeşitli faaliyet türlerinin bileşimlerinden meydana gelmektedir.

Kalitenin planlaması

Şirketlerin kalite politikasının somut gereksinimlere çevrilmesi, bunları belirli bir zaman çerçevesinde uygulamak için bir yol haritası ve bunları ölçmek için temel süreç göstergelerinin oluşturulmasını ifade eder.

Kalite güvencesi

Örneğin süreç sırasında denetimler ve testler yoluyla kaliteyi sağlamak için ürün üretim süreçlerindeki hataların önlenmesi güvencenin temelini oluşturur.

Kalite kontrol

Üretimden sonra ürün veya hizmetlerde kalite ile ilgili sorunların tespiti çeşitli kalite kontrol noktalarının ve kontrol listelerinin hazırlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Sürekli iyileştirme

Sürekli iyileştirme süreçleri, sürekli test, değerlendirme ve ayarlama yoluyla ürün ve süreçlerin sürekli ölçümüne, analiz ve iyileştirilmelerine odaklanır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü, ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi için uluslararası standart yönetir. Şirketler bu standardı uygulayarak kalite gereksinimlerini karşıladıklarını ispat ederek kayıt altına alabilirler. Diğerler standartların yanı sıra ISO 9001, şirketlerin müşteri gereksinimlerini açıkça anlamaları gerektiğini ve kalite gereksinimlerini karşılamak için dokümantasyon, ekipman, yazılım, yönetim, tasarım ve üretim gibi dahili ve harici süreçleri yönetmesi ve sürekli iyileştirmesi gerektiğini belirtir.

ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi temel olarak bazı kalite yönetimi ilkelerine dayanmaktadır.

  1. a) Müşteri odaklılık
  2. b) Liderlik
  3. c) Çalışanların (kişilerin) katılımı
  4. d) Süreç yaklaşımının benimsenmesi
  5. e) Sürekli iyileştirme
  6. f) Delillere dayalı karar verme
  7. g) İç ve dış iletişim modelinin oluşturulması ve uygulanmasıdır.

Bir kalite yönetim sisteminin (kök) bileşenleri nelerdir?

Doğru süreçlerin oluşturulması ve yönetimi, şirketlerin optimum kaliteyi sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Tüm süreç şemalarının yeniden izlenebilir olduğundan emin olmak için yerinde doğrulama ve güncel bir yönetim sistemine sahip olmak çok önemlidir.

Ayrıca kapsamlı bir eğitim planlaması, tüm çalışanların dahil oldukları süreçler ve bu süreçlerdeki değişiklikler konusunda zamanında bilgilendirilmesini ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlamaktadır.

Kalite yönetimi neden bu kadar önemlidir?

Elbette, ürün ve hizmetlerinizin kalitesinin yönetimi ve sürekli geliştirilmesi zahmetli bir süreç meydana getirecektir. Kalite ihtiyaçları ve iyileştirmelerde tüm önemli değişiklikleri yakından takip ederek, şirketinizin kalite anlayışını ve sistemini adım adım güçlendirecek ve söz konusu kalite güvence olduğunda, ilişkili risklerin kontrolünün sağlanmasında şirketinize belirli bir güç verecektir.

Ayrıca kalite yönetiminin iş açısından önemli bir amacı vardır. Kalite yaklaşımı, iyi bir iş yaklaşımıdır. İşletmenizin doğrusal olarak satışlarınızı artıracaktır.

Kalite yönetim sisteminiz dahilinde oluşturacağınız birçok ana ve alt süreçler müşteri memnuniyetini yükseltme amacı taşır. Buna müşteri odaklılık yaklaşımı denmektedir ve liderlik maddesinin hemen altında yer almaktadır. Bunu güvenlik, tedarik zinciri ve finansal yönetim hakkındaki kurumsal bilgiler ile birleştirirseniz, şirketinizin anlaşmaları veya siparişleri neden kaçırdığını ve potansiyel sorunları nasıl çözeceğinizi anlamanıza yardımcı olacak güçlü bir sisteme sahip olursunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir