Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Yazan:

Araç sahiplerinin trafiğe yasal gerekliliklere uygun olarak çıkabilmesi adına yaptırılması zaruri bir takım koruyucu önlemler bulunur. Bunlardan ilki ve trafiğe çıkabilmek için yasal zorunluluk olanı trafik sigortası iken yapılması zorunlu olmamakla birlikte neredeyse zorunlu olabilecek kadar hayati olan diğer bir önlem ise kaskodur.

Kasko ve Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Her ikisinin de pratikte kullanıldığı durumlar trafikte meydana gelen olaylar neticesinde zarar verme ve zarar görme hallerinde kişilerin yaralanma, ölüm, sakatlık ihtimallerini maddi ve manevi olarak garanti altına almaktır. Ayrıca bu hallerde yine zarar gören ve zarar veren araçların bakım ve masraflarının da belli şartlar altında karşılanmasını sağlar. Trafik sigortasının özünde karşı tarafa verilen zararların tanzim edilmesi yatarken, kaskonun temelinde zarar gören ve zarar veren ayrımı yapılmaksızın özür ve masraf hallerinin giderilmesi bulunur. Doğal afet, hırsızlık, terör gibi kaza dışı kapsamlar da isteğe göre ödenen primlerle poliçeye dahil edilebilir.

Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir kaza meydana geldiğinde karşılıklı olarak tutulan kaza raporlarıyla birlikte sigorta şirketine olayla alakalı dosya açılması isteminde bulunulur. Ek belge olarak araç ruhsat ve kullanıcı bilgileri, resimler ve polis tutanaklarının da dosyaya eklenmesi talep edilebilir. Dosyaya uzman görüşü alabilmek adına atanan eksper, olay resim, tutanak ve ifadelerini trafik kurallarının ışığında değerlendirir. Kusur oranlarının her iki taraf için de belirlendiği bir eksper raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor sigorta şirketine sunulduktan sonra şirket, kusur oranında sigortayı yaptıran tarafın karşı tarafa verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Aynı süreç işletilerek açılan kasko dosyasında ise kusur oranına bakılmaksızın poliçeyi düzenleten kişinin kayıp ve zararları şirket tarafından karşılanır.

Kasko ve Trafik Sigortasından Dosya Açtırmanın Zararı

Sigorta şirketleri poliçeleri düzenlerken sizin ve aracınızın riskinizi üstlenir. Bu sebeple kasko veya sigortadan dosya açtırıldığında ve şirketten ödeme çıktığında daha sonra kestirilecek her poliçe için kaza riskiniz daha yüksek görüneceğinden ödeyeceğiniz sigortaların ücreti yükselecektir. Bu durumun aksi olduğunda ise hasarsızlık indiriminden yararlanma hakkınız doğar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir