Tapu İşlemlerinde Yaş Sınırı Var mı?

Yazan:

Tapu bir taşınmaza kimin sahip olduğunu gösteren resmi belgedir. Günümüzde ev sahibi olmak oldukça meşakatli bir iştir. Herkes bir ev sahibi olmak ister. Ev sahibi olmak için tapu işlemlerini gerçekleştirmek gerekir. Bu da zorlu bir süreçtir.

Tapu işlemleri resmi birer evrak olduğu için eksiksizce tamamlanmalıdır. Tapu işlemlerinde bazı sınırlandırmalar vardır. Bunlardan biri yaş sınırıdır. Ülkemizde yaş sınırlaması 18 yaş altı ve 65 yaş üstüdür, sebebi kişinin haklarını korumaktır.

Tapu Almak İçin Gerekli Evraklar

Bütün alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanı ya da vekâletlerinin aslı gereklidir. Alıcı ve satıcıların son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (satıcılar 1, alıcılar 2 adet). Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS),Konutun bağlı bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedel. İlgili konutun tapu aslı(tapu henüz çıkmadıysa istenmez). Kredi kullanılacaksa banka ipotek evrakları.

18 Yaş Altı Sınırı

18 yaşını doldurmamış bireylerin hukuki yetkisi yoktur. Bu neden 18 yaşını doldurmamış bireylerin alım-satım işlemlerinde söz hakkı yoktur. Sınırlı ehliyetsiz kişiler de tapu sahibi olabilir, ancak kişinin ehliyeti sınırlı olduğu için ve hesabına yapılan bu tapu kaydına konu olan taşınmaz üzerinde tasarruf serbestisine sahip olamaz. Örneğin, anne babadan birinin ya da her ikisinin de ölümüyle kişiye miras kalabilir. Böyle durumlarda taşınmaz kişinin kendi iradesi tarafından alınıp satılamaz. 18 yaşını doldurduğu zaman mülk üzerinde alım-satım yapabilir. 18 yaşından önce ise velayetinin bulunduğu kişiler yanında olmalıdır.

65 Yaş Üstü Sınırı

65 yaş ve üstü kişiler de tapu sahibi olabilir. Fakat bazı zorlukları vardır. İşlemleri yürüten kişi tapu sahibi olmak isteyen kişinin hal ve hareketlerinde bir gariplik olduğunu düşünürse tapuyu vermeyip akli dengesinin yerinde olduğunu belirten bir sağlık raporu isteyebilir. Bu durumda kişinin sağlıklı olduğuna dair bir rapor alması gerekir. Sağlık raporunun geçerliliği bir gündür. Yani bir sorun yaşamamak için kişi sağlık raporunu tapu almaya gideceği gün çıkarttırmalıdır. Sağlık raporunda tapu almaya engel bir durum yoksa tapu alınabilir. Bütün bunlara rağmen 65 yaş üstündeki satıcının çocuklarının, alıcıya satış iptal davası açma hakkı vardır. Bu durumda işlem tekrar gözden geçirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir