Kredi Borcu Mirasçılara Nasıl Yansır?

Yazan:

Kredi borcu olan bir bireyin vefatı durumunda kredi borcu miras hisseleri oranında mirasçı bireylere devredilir. Tabii ki mirasçı bireyler vefat eden kişinin borcunu ödemek istemiyorlarsa mirasın reddi seçeneğinden yararlanabilirler.

Mirasın reddi durumunda mirasçı bireyler herhangi bir borç ile sorumlu tutulmaz fakat miras üzerinde de herhangi bir hak sahibi olamazlar. Yani sadece borcun reddi gibi bir seçenek yoktur. Başka bir önemli etken ise vefat eden bireyin hayat sigortası olup olmamasıdır. Şayet vefat eden birey hayat sigortasına sahipse sözleşmeyi yaptığı sigorta şirketi kredi borcunu devralır ve tüm sorumluluğu üstlenir.

Hayat Sigortası Kredi Çekimlerinde Zorunlu Mu?

Günümüzde her finans kurumu kredi verirken kişilerin hayat sigortasına sahip olmasını zorunlu kılar. Bu finans kurumlarının bir çeşit güvence protokolüdür. Bunun nedeni bireyin vefatı durumunda kredinin ödenmesine devam edilmesini sağlamaktır. Bu aynı zamanda kişinin mirasçıları içinde bir garantidir. Fakat bankaların bu koşulu dışında hayat sigortası yaptırmak gibi bir zorunluluk yoktur. Kredi çekilirken kişinin isteği dışında yapılan hayat sigortası Tüketici Hakem Heyetine bir başvuru ile iptal edilebilir. Bu durumda kişinin hayat sigortası için ödediği miktarı geri alma şansı vardır.

Mirasçı Bireyler Borçtan Ne Oranda Sorumlu?

Mirasçı bireyler vefat eden kişinin kredi borcundan kendi miras payları oranında sorumludurlar. Mirasçı bireylerden herhangi biri miras reddinde bulunur ise o bireyin payı diğer mirasçı bireyler arasında duruma bağlı olarak dağıtılır. Fakat kişinin hayat sigortası nedeniyle sigorta şirketi kredi borcunu devralırsa mirasçılar herhangi bir borçtan sorumlu tutulmazlar ve mal varlığına sahip olma hakları da ellerinde kalır.

Kredi Borcu Ödenmemesi Durumda Oluşabilecek Durumlar

Kredi borcu başkasından devralınmış olsa bile yasal olarak birbirini takip eden en az iki taksitin ödenmemesi durumunda banka borçtan sorumlu bireye 30 gün süre vererek borcun tamamını isteme hakkına sahiptir. Fakat bu durumda da ödeme yapılmaz ise banka yasal yollara başvurarak bireye dava açma şansına sahiptir. Aynı zamanda kredi borcu ödenmediğinde ya da geç ödendiğinde kullanılan kredi faiz oranının en az %30’unun fazlası olarak gecikme faizi uygulanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir